W czym mogę Ci pomóc        


...kiedy nie radzisz sobie z przykrymi emocjami-masz depresję lub lęki
...kedy nie radzisz sobie ze stresem
...kiedy nie potrafisz zbudować satysfakcjonujących relacji z ludźmi
...kiedy Ty lub ktoś Ci bliski ma problem z alkoholem/narkotykami
...kiedy jesteś w kryzysie
...kiedy nie rozumiesz jakie są źródła Twoich trudności
...kiedy po prostu uważasz, że potrzebujesz rozmowy o swoich problemach
...kiedy chcesz wsparcia w rozwoju osobistym

ZAPRASZAM CIĘ

Formy pomocy:

Konsultacja psychologiczna
Poradnictwo psychologiczne
Psychotarapia indywidualna dorosłych
Psychoterapia on-line
Psychoterapia szkoleniowa (SELF)

Prywatna Praktyka Psychologiczna 
Agnieszka Kolano