PROFIL ZAWODOWY
Od ponad 25 lat praktykuję jako psychoterapeuta. Wiedzę i umiejętności nabyłam w wyniku ukończenia dwóch kierunków studiów (psychologia, pedagogika), szkolenia w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz licznych kursów 
i długoterminowych szkoleń potwierdzonych certyfikatami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Instytutu Psychologii Zdrowia i Państwowej Agencjii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w placówkach leczniczych świadczących pomoc w obszarze ochrony zdrowia psychicznego (poradnia zdrowia psychicznego, poradnia leczenia uzależnień, oddział psychiatryczny).Przez 15 lat kierowałam zespołem terapeutów i pełniłam nadzór merytoryczny nad realizacją programów terapeutycznych w Ośrodku Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. 

Od kilkunastu lat zajmuję się szkoleniem różnych grup zawodowych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej
i psychoterapii. 
Od 2015 r. współpracuję z Uniwersytetem Humanistycznym SWPS w Katowicach jako Kierownik merytoryczny specjalistycznego szkolenia dla psychoterapeutów Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień.

Wieloaspektowe doświadczenie kliniczne i szkoleniowe wykorzystuję aktualnie w swojej pracy jako psychoterapeuta
i superwizor.Prywatna Praktyka Psychologiczna 
Agnieszka Kolano